Closer to Job är ett utvecklingsprojekt som @wrk driver tillsammans med Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Karlstads kommun.

Syftet med projektet är att @wrk ska bidra med kunskap, erfarenheter och verktyg genom att tillsammans med kommunerna utveckla metoder som kan implementeras och användas efter projektets slut. Målet är att ta fram en metod för att göra ungdomar och utrikes födda mer anställningsbara, bl a genom att jobba tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet.

En central komponent i projektet är @wrks digitala verktyg som ger människor som inte tidigare jobbat i Sverige möjlighet att träna på svensk arbetsmarknad och hur det vanligen fungerar på svenska arbetsplatser anpassade utifrån de lokala behoven.

Vi kommer löpande att berätta om projektets utveckling på Closer to Jobs Facebooksida, följ oss gärna här!

Kontaktpersoner

Annelie Hermansson Åslund
annelie.hermansson-aslund@kil.se

@wrk

@wrk hjälper människor och organisationer till bättre introduktioner. Om man är ny i Sverige eller för första gången går till jobbet som ung vuxen vet man inte vad som förväntas. Det samma gäller när du för första gången blir hyresgäst. För att undvika onödiga kulturkrockar och kostnader så har vi tillsammans med arbetsgivare, gymnasieskolor, branschorganisationer, fastighetsägare och bostadsbolag har vi sedan 2015 utvecklat en pedagogisk app för telefoner med teori och test i ett som gör det lätt att göra rätt från början.